top of page
kardiologos.jpg

Εμφύτευση Απινιδωτή - ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ, ΑΡΡΥΘΜΙΟΛΟΓΟΣ, ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Εμφύτευση Διαφλέβιου Απινιδωτή

Ο καρδιακός απινιδωτής είναι μία ιατρική ηλεκτρονική μικρή συσκευή μεγέθους σπιρτόκουτου και βάρους 20 - 50gr, που τοποθετείται στον θώρακα του ασθενούς και παρακολουθεί διαρκώς τον καρδιακό ρυθμό. Σε περίπτωση που εντοπίσει παθολογική αύξηση στις καρδιακές σφύξεις προερχόμενες από τα κατώτερα τμήματα της καρδιάς(αριστερή και δεξιά κοιλία), τότε με κατάλληλες ηλεκτρικές διεγέρσεις θα πραγματοποιήσει ένα μικρό ηλεκτρικό σοκ στην καρδιά αποκαθιστώντας τον ακανόνιστο ρυθμό της.

Από την δεκαετία του  ́80 που ξεκίνησαν παγκοσμίως οι εμφυτεύσεις απινιδωτών στους ασθενείς από τους επεμβατικούς καρδιολόγους - ηλεκτροφυσιολόγους, έχει αλλάξει άρδην το θεραπευτικό τοπίο στην ασφαλή και αποτελεσματική αντιμετώπιση τόσο των κακοήθων ταχυαρρυθμιών, όσο και των καρδιακών ανεπαρκειών, σώζοντας εκατομμύρια ασθενείς από αιφνίδιο καρδιακό θάνατο.

Εμφύτευση Απινιδωτή

Πως λειτουργεί ο απινιδωτής

Ο απινιδωτής ή αλλιώς καρδιομετατροπέας, παρακολουθεί διαρκώς τον καρδιακό ρυθμό και σε περίπτωση που εντοπίσει, ταχυκαρδία ή αρρυθμία, τότε θα προκαλέσει ανάλογα, ήπια αντιταχυκαρδιακά ηλεκτρικά ερεθίσματα, για την ομαλοποίηση των σφύξεων (καρδιοανάταξη). Αν δεν αποκατασταθεί ο φυσιολογικός καρδιακός ρυθμός, τότε ο απινιδωτής μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα θα προκαλέσει ισχυρότερο ηλεκτρικό σοκ στην καρδιά γνωστό ως απινίδωση, που θα επαναρυθμίσει τον καρδιακό ρυθμό στο φυσιολογικό.

Να σημειωθεί ότι κάθε απινιδωτής περιλαμβάνει και την λειτουργία βηματοδότη ώστε σε περιπτώσεις με λιγότερες του φυσιολογικού σφύξεις να χορηγεί αντιβραδυκαρδιακά ηλεκτρικά ερεθίσματα.

Σε ποιες περιπτώσεις γίνεται η εμφύτευση απινιδωτή

Ο υποψήφιος ασθενής για εμφύτευση απινιδωτή θα πρέπει να έχει υποβληθεί σε ειδικές εξετάσεις που να θέτουν διάγνωση της νόσου που χρήζει καρδιομετατροπής, όπως: ηλεκτροκαρδιογράφημα, Triplex καρδιάς, 24ωρο ή 48ωρο Holter ρυθμού, στεφανιογραφία και MRI καρδιάς.

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί ηλεκτροφυσιολογική μελέτη για την εκτίμηση του αρρυθμιολογικού κινδύνου.(διαβάστε αναλυτικά εδώ)

Ανάλογα με τα ευρήματα, ο επεμβατικός καρδιολόγος - ηλεκτροφυσιολόγος, θα εκτιμήσει την αναγκαιότητα τοποθέτησης απινιδωτή στον ασθενή.

Ο απινιδωτής τοποθετείται στις παρακάτω νόσους και διαταραχές:

 • Σε όσους ασθενείς επιβίωσαν από αιφνίδιο καρδιακό θάνατο

 • Σε ασθενείς με Καρδιακή ανεπάρκεια είτε ισχαιμικής είτε διατατικής αιτιολογίας με κλάσμα εξωθήσεως αριστερής κοιλίας ≤ 35-40%

 • Σε όσους ασθενείς υπάρχει οικογενειακό ιστορικό αιφνιδίου καρδιακού θανάτου και έχουν μεταλλάξεις στα γονίδια που συμμετέχουν στη λειτουργία της καρδιάς (πχ PLN,LMNA, FLNC, DSP, κλπ.)

 • Κολποκοιλιακό αποκλεισμό 2ου ( τύπου Ι) και 3ου βαθμού και συνοδό καρδιακή ανεπάρκεια (Κλάσμα εξωθήσεως αριστερής κοιλίας ≤ 35-40%)

 • Κολπική μαρμαρυγή με συνυπάρχουσα βραδυκαρδία και συνοδό καρδιακή ανεπάρκεια (Κλάσμα εξωθήσεως αριστερής κοιλίας ≤ 35-40%)

 • Κοιλιακές αρρυθμίες (διαβάστε αναλυτικά εδώ)

 • Φλεβοκομβική Βραδυκαρδία και συνοδό καρδιακή ανεπάρκεια (Κλάσμα εξωθήσεως αριστερής κοιλίας ≤ 35-40%)

 • Σύνδρομο «τάχυ-βράδυ» και συνοδό καρδιακή ανεπάρκεια (Κλάσμα εξωθήσεως αριστερής κοιλίας ≤ 35-40%)

 • Μυοκαρδιοπάθειες

 • Διαυλοπάθειες

Εμφύτευση Απινιδωτή
Εμφύτευση Απινιδωτή
Ποιοι είναι οι τύποι απινιδωτών
 • Απινιδωτής μονής κοιλότητας. Τοποθετείται ένα μόνο ηλεκτρόδιο στην δεξιά κοιλία.

 • Απινιδωτής διπλής κοιλότητας. Τοποθετείται ένα ηλεκτρόδιο στον δεξιό κόλπο και ένα ηλεκτρόδιο στην δεξιά κοιλία.

 • Αμφικοιλιακός Απινιδωτής. Τοποθετείται ένα ηλεκτρόδιο στον δεξιό κόλπο, ένα ηλεκτρόδιο στην δεξιά κοιλία και ένα ηλεκτρόδιο στην αριστερή κοιλία.

Πως πραγματοποιείται η εμφύτευση απινιδωτή

Η επέμβαση εμφύτευσης απινιδωτή πραγματοποιείται από τον επεμβατικό καρδιολόγο - ηλεκτροφυσιολόγο, υπό τοπική αναισθησία, ή υπό ήπια αναισθησία (μέθη).
Ο βηματοδότης τοποθετείται κάτω από το δέρμα μέσω μίας μικρής τομής, στην αριστερή πλευρά του θώρακα κάτω από την κλείδα. Τα ηλεκτρόδια προωθούνται μέσω της κεφαλικής ή της υποκλειδίου φλέβας στο ενδοκάρδιο.
Ακολουθεί η τοποθέτηση της γεννήτριας σε θήκη που έχει διαμορφωθεί μεταξύ του δέρματος και του θωρακικού μυός. 
Η διαδικασία διαρκεί από μία έως δύο ώρες και είναι πολύ καλά ανεκτή από τον ασθενή.

Κάθε πότε χρειάζεται έλεγχος του ασθενούς και του απινιδωτή

Ο ασθενής θα λάβει γραπτές οδηγίες από τον γιατρό του για το πρόγραμμα ελέγχου και παρακολούθησης του απινιδωτή που γίνεται συνήθως δύο φορές τον χρόνο σε επίπεδο συσκευής και προγραμματισμού. Ίσως χρειαστεί τον πρώτο καιρό συχνότερος προγραμματισμός από τον γιατρό για να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή ρύθμισή του.
Η μπαταρία στους νέους απινιδωτές μπορεί να διαρκέσει έως και 10-12 χρόνια. Οι νέας γενιάς απινιδωτές συλλέγουν και αποστέλλουν πληροφορίες στον γιατρό μέσω διαδικτύου και η ρύθμισή τους γίνεται ασύρματα μέσω wi-fi ή bluetooth.
Στις μέρες μας, εκατομμύρια άνθρωποι που φέρουν εμφυτευμένους απινιδωτές παρακολουθούνται εξ αποστάσεως από τον καρδιολόγο τους.

Ποιοι περιορισμοί υπάρχουν για τους ασθενείς με απινιδωτή

Ο απινιδωτής δεν περιορίζει τον ασθενή από τις φυσικές του δραστηριότητες, όμως θα πρέπει να τηρεί αυστηρά ορισμένες ιατρικές οδηγίες. Ο στόχος είναι να έχει ο ασθενής μια φυσιολογική ζωή, χωρίς να περιοριστούν οι αγαπημένες του δραστηριότητες. Όμως, θα πρέπει να είναι προσεκτικός με την χρήση του κινητού τηλεφώνου και ορισμένων ηλεκτρικών συσκευών, καθώς και με την έκθεση σε μαγνητικά και ηλεκτρικά πεδία, όπως:

Μαγνητικές πόρτες και μαγνητικούς ανιχνευτές αεροδρομίων, τραπεζών, δικαστηρίων, κ.α.

 • Κεραίες ραδιοτηλεοπτικών σταθμών

 • Μεγάλα ηλεκτρικά μηχανήματα

 • Ασύρματα ηλεκτρικά εργαλεία με ισχυρές μπαταρίες

 • Βιομηχανικός εξοπλισμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

 • Μαγνητικό τομογράφο

 • Μηχανήματα νευρικής και μυϊκής διέγερσης, κ.α.

Ποια είναι τα οφέλη από την εμφύτευση απινιδωτή

Η εμφύτευση απινιδωτή δίνει την ευκαιρία στον ασθενή να έχει μία όσο το δυνατόν, πιο ποιοτική και με λιγότερο άγχος ζωή μειώνοντας σε σημαντικό βαθμό τον αρρυθμιολογικό κίνδυνο. Ο απινιδωτής είναι μία αξιόπιστη συσκευή που με τον σωστό προγραμματισμό από τον γιατρό, προσφέρει μία δραστήρια ζωή και φυσιολογικό προσδόκιμο ζωής σε ασθενείς χωρίς δομική καρδιακή νόσο.

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι από την εμφύτευση απινιδωτή

Γενικά η εμφύτευση απινιδωτή είναι μια επέμβαση ρουτίνας ιδιαίτερα ασφαλής και αποτελεσματική. Σε μικρό ποσοστό επεμβάσεων μπορεί να παρατηρηθούν επιπλοκές όπως οίδημα, φλεγμονή ή αιμορραγία στο σημείο εμφύτευσης, εγκλωβισμού αέρα γύρω από τον πνεύμονα και οι οποίες κατά κανόνα αντιμετωπίζονται με επιτυχία, με ενδεχόμενη παράταση της νοσηλείας των ασθενών.

Συμπερασματικά

Ο απινιδωτής είναι μία σωτήρια ιατρική συσκευή που βοηθάει την καρδιά να εκτελεί την λειτουργία της σωστά και απρόσκοπτα. Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι απινιδωτή ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες του κάθε ασθενούς. Τα άτομα με συμπτώματα που προκαλούνται από τα προβλήματα του καρδιακού ρυθμού, όπως πόνος στο στήθος, στηθάγχη, αίσθημα παλμών, λιποθυμικά επεισόδια, αρρυθμίες, κλπ, καθώς και τα άτομα με ιστορικό καρδιακής προσβολής ή ανεπάρκειας, καλούνται να επισκεφτούν τον καρδιολόγο τους για να αξιολογηθούν ως προς την αναγκαιότητα τοποθέτησης απινιδωτή.

Μπορείτε να κλείσετε ραντεβού στο τηλ. 210 4809319 ώστε να σας ενημερώσω πληρέστερα για την εμφύτευση απινιδωτή και να σας απαντήσω σε όλες σας τις απορίες.

Κοσσυβάκης Χαράλαμπος MD, PhD
Καρδιολόγος - Επεμβατικός Αρρυθμιολόγος - Ηλεκτροφυσιολόγος

Κοσσυβάκης Χαράλαμπος MD, PhD Καρδιολόγος - Αρρυθμιολόγος - Επεμβατικός Ηλεκτροφυσιολόγος.

ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ

Κοσσυβάκης Χαράλαμπος MD, PhD Καρδιολόγος - Αρρυθμιολόγος - Επεμβατικός Ηλεκτροφυσιολόγος

Στείλτε την ερώτηση σας για οποιοδήποτε προβληματισμό έχετε σχετικά με το καρδιολογικο σας θέμα και θα σας απαντήσω άμεσα.

ΝΕΑ & ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕ ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΑΣ

Κοσσυβάκης Χαράλαμπος MD, PhD Καρδιολόγος - Αρρυθμιολόγος - Επεμβατικός Ηλεκτροφυσιολόγος

Καλέστε στο 210 4809319

για το ραντεβού σας
και στο
693 6749918 για έκτακτο ή επείγον περιστατικό.

bottom of page